• přesné dělení materiálu na automatické pile
  • stříhání plechů na tab. nůžkách 2000/4 mm
  • vrtání a zahlubování
  • vrtání na souřadnicové vrtačce PERIN
  • frézování na nástrojových frézkách
  • soustružení na hrotovém soustruhu 2000/500 mm
  • omílání v omílacím stroji
  • laser do tl.15 mm(zajistíme v kooperaci)